Dokumentbanken

Dessa dokument är i formatet PDF och kan laddas ner eller läsas direkt med hjälp av t.ex Acrobat Reader


Har du inte det i din dator så kan du ladda ner senaste programmet här! ACROBAT READER

Jag skall tävla!

Klicka på knappen nedan så får du all information du behöver!

De senaste uttagningsreglerna för Viltspår-SM


Nya uttagningregler för Spår-SM finns nu nedan:

För att kvalicificera sig för uttagning till spår-SM inom Svenska Taxklubben krävs att ekipage har deltagit i minst 4 prov närmast föregående och innevarande säsong. Minst en av proven skall vara ordinarie prov. Som spårsäsong räknas perioden 1/7 - 30/6. Resultaten från de tre bästa proven räknas.


För att vara kvaliciferad för uttagning till SM skall ekipaget ha erhållit minst två förstapris, varav minst ett förstapris skall ha erhållits på orinarie prov. Minst ett av förstaprisen skall ha tagist säsongen närmast före SM-tävlingen.


Om flera ekipage är kvalicifierade skall ekipaget med högsta sammanlagda poäng på de tre bästa resultaten sammanräknas.


Resultat från klubbtävlingen mot SSRK skall i förekommande fall tillgodoräknas. Om kvalicifierat och uttaget ekipage önskar delta i SM-tävlingen svara GTK för anmälan, anmälningsavgiften samt resekostnaden.


Beslut på GTK styrelsemöte 2022-08-08