AVEL - UPPFÖDARE - VALPAR TILL SALU

Korthår/Långhår/Strävhår

Carina Eskelin
0735-69 75 69
avel@gotlandstaxklubb.se


ÖGONLYSNING

Sedan den 1 juli 2009 är det inte längre krav på ögonundersökning för att registrera en taxkull hos SKK. Detta innebär inte att vi inte behöver ögonlysa våra taxar i fortsättningen! För att hålla koll på ärftliga ögonsjukdomar rekommenderar klubben att framförallt avelsdjuren ska undersökas vid 3, 6 och 9 års ålder.

Att ögonlysning som krav för registrering togs bort berodde bl.a. på att de flesta taxar undersöktes vid alltför låg ålder för att PRA-symtom skulle ha utvecklats och då blir hälsoprogrammet ineffektivt trots att mängder med hundar ögonlysts.

För att få en säkrare uppfattning om förekomsten av ögonsjukdomar är ddet av största vikt att så många hundar som möjligt undersöks och särskilt när de kommit upp i högre åldrar.

Självklart ska uppfödaren också ögonlysa sin tax om man misstänker att den har problem med synen eller om det finns risk för ärftlig belastning för ögonsjukdomar.

/Text taget från tidningen TAXEN nr 5 2009, sida 11.


Ögonlysning brukar anordnas två gånger om året. Plats o tid, se annonsering i Gotlandsmedia. 

Gotlands Taxklubb arbetar för att:

  • Väcka intresset för rationell och sund avel
  • Sprida kunskap om taxen och dess användning
  • Anordna träffar, kurser och föredrag
  • Arrangera utställningar och jaktprov


Våra uppfödare i klubben

Utorax kennel normal

Ola Lundberg 
Källunge Ekeskogs 422 
621 79 Visby 
Mobil: 070-588 31 18
utorax@gmail.com

Kennel Birkabus

Normal Strävhår & Långhår samt Dvärg Strävhår & Långhår

Carina Eskelin
Allégatan 156
62151 VISBY
Tel: 0735-69 75 69
Kontakta Carina via mailen

Kennel Svaipen normal

Ulla & Rolf Lundgren
Djuplundavägen 5
62150 Visby
0498-211850
zeppie_catline@hotmail.com

Valpar till salu

Du kan även leta bland taxar på fastlandet genom att klicka på länken nedan!

Fader:

SE32903/2017

SE J(D)CH Quickmatch Raska Ralf

Moder:

SE43780/2016

SE VCH Heavenly Hunters Ljuvliga Jojo


Valpar väntas v. 20 efter meriterade föräldrar med mycket goda jaktegenskaper.Båda ögonlysta ua.Både Jojo och Ralf har erhållit excellent på utställning. Föräldrarna är mycket sociala och trevliga individer. Valpar säljes till företrädesvis personer med jaktintresse och där hunden får vara familjemedlem. Detta är Ralfs första kull och höga förväntningar finns på avkomman. Jojo har avkommor som uppvisar mycket goda jaktegenskaper som jagar de flesta djurslag. Kenneln finns på Gotland och det finns alltid möjlighet till hjälp med leverans om så önskas.

Välkomna med frågor vid intresse.

Pia Ahlquist

epost:piaahlquist5@gmail.com

tel:073-0279074