STYRELSEN FÖR GOTLANDS TAXKLUBB

Kassör Christer Christansson

Kontakt via mail: kassor@gotlandstaxklubb.se

Klubbens olika tävlingskommitéer:


Utställningar:

Carina Eskelin

Linnéa Björklund


Drevspår:

Sanna Björklund

Johan Thomsson

Johan Hellström


Viltspår:

Pia Ahlqvist

Sirie Fosselius

Roland Johansson

Christer Christiansson