DREV

Drevprov 2023Svenska Taxklubben har beslutat att för att hunden skall bli drevchampion måste ett av tre förstapris ha erövrats på ordinarie prov. Av denna anledning har styrelsen beslutat arrangera två ordinarie drevprov. Om du vill meritera din hund för ett drevchampionat så bör du anmäla till det ordinarie provet och även i år har du alltså två möjligheter. Vid proven tävlas, förutom meriten, även om klubbmästerskap och flera vandringspriser som delas ut på årsmötet.

Drev-SM 2023 Svenska Taxklubben tar ut de tävlande enligt de uttagningsregler som gäller.


Drevprov – 15 oktober 2023 - -31 januari 2024

Under denna period inbjuder vi till särskilt drevprov (SDP). Skicka din anmälan till kommissarien Sanna Björklund, på mejl till: gtk.drev@gmail.com. Startdag ska vara fastställd minst tre dagar före start. OBS! Sista anmälningsdag till drevprov är den 20 januari! Anmälningsavgift 200 kr betalas på vårt bankgiro 245–2522 alternativt Swish 123 430 14 04 samtidigt med anmälan. Märk betalningen ”Dp”. Domarersättning 200 kr till domaren tillkommer och betalas vid start.
Ordinarie drevprov I, 13–16 november

Under tiden 13–16 november inbjuder vi till ordinarie drevprov I.

Skicka din anmälan till kommissarien: Sanna Björklund gtk.drev@gmail.com. Anmälningsavgift 200 kr betalas på vårt bankgiro 245–2522 alternativt Swish:123 430 14 04 samtidigt med anmälan. Märk betalningen ”odp 1”. Domarersättning 200 kr och och betalas vid start. Sista anmälningsdag söndagen den 29 oktober 2023. MISSA INTE DET!

Ordinarie drevprov II, 4–7 december

Under tiden 4–7 december inbjuder vi till ordinarie drevprov II. Skicka din anmälan till kommissarien: Sanna Björklund gtk.drev@gmail.com. Anmälningsavgift 200 kr betalas på vårt bankgiro 245–2522 alternativt Swish:123 430 14 04 samtidigt med anmälan. Märk betalningen ”odp 2”. Domarersättning 200 kr till domaren tillkommer och betalas vid start. Sista anmälningsdag tisdag 20 november 2023. MISSA INTE DET!


HÄR FINNS ANMÄLNINGSBLANKETTEN FÖR DREV!


Som ifyllbar PDF

Som ifyllbar Excel


KLICKA HÄR OVAN!


Nya uttagningsregler till Drev-SM


Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt här nedan nämnda regler:
Antalet deltagare vid själva SM är 10 ekipage + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Om arrangerande klubb inte har en kvalificerad deltagare har klubben rätt till att delta med en (1) hund. Varje enskild hund får endast deltaga tre (3) gånger på Drev-SM.


Kvalande hund skall startat på minst två (2) ordinarie drevprov. Minst ett (1) av kvalproven skall vara från drevsäsongen (1 okt. - 31 jan.) före gällande Drev-SM. Det är de två (2) sist gjorda ordinarie drevproven med förstapris som räknas och minst ett (1) av dessa två (2) skall vara gjort utanför den egna lokalklubben. Vid lika poäng har den yngsta hunden företräde. Om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.


Huvudstyrelsen (HS) väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den yngsta hunden företräde, om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.


Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets Drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar.


HS förbehåller sig fri prövningsrätt vad avser uttagning av hundar till Drev-SM. Tävlingsdag är första måndagen i november. Två-domarsystem gäller vid SM.


Huvudstyrelsens kommentar:
Senaste åren har HS sett att poängen runt hundar kvalande till Drev-SM ökat. För att stävja detta ändra HS nu reglerna för kvalificering till Drev-SM.
Med början Drev-SM 2023 kommer det bara vara ordinarie drevprov som räknas och minst ett (1) av proven skall vara taget i en annan lokalklubb än sin egen.
Detta är också i enlighet med motion nr 6 till TF 2021. Särskilda drevprov räknas alltså ine längre in vid kval till Drev-SMI för få lite mer omsättning och yngre hundar på Drev-SM.


Drevprovsresultat 

Ordinarie Drevprov II 2022

Resultat från ordinarie drevrov2
5 ekipage kom till start

Där Jörgen Samuelsson med Z:a blev provets bästa.

Så den 5-8/12-2022 fick vi vinnare av ODP 2

Rågläntans Z-a SE25783/2020 ägare Jörgen Samuelsson, Visby

Plats nummer 2 blev: Jönsatorpets Bibbi SE52159/2018 ägare Jimmie Karlsson,
Romakloster

Tredje plats kom: RyssmarkensAnna-Siwan SE43373/2017 ägare Mari Sellberg,
Gotlands Tofta

Fjärde plats kom: Hälluddens Ilma SE17627/2020 ägare Johan Hellström, Romakloster

Femte plats kom: Jycklodrevets Tjavo SE36167/2015 ägare Bengt Kristiansson, Visby

Alla hundar gjorde ett fint arbete i skogen.
Ordinarie Drevprov II 2021

Resultat från det uppskjutna ordinarie drevprovetsom vi äntligen fick köra nu istället.

Det gick av stapeln med många skall som klingade fint mellan tall och fur, och Jörgen Samuelsson med Z:a i spetsen hade störst tur.

Så den 17-20/1-2022 fick vi vinnare av ODP II och det blev Rågläntans Z-a SE25783/2020 ägare Jörgen Samuelsson, Visby

Plats nummer 2 blev:

Ängomdrevets WildforestTäva SE43766/2017 ägare Karl Rejnö, Johanneshov

På tredje plats kom:

KrutbrännarensLexi SE25420/2020 ägare Lena Olfsson, Slite &

Jycklodrevets Tjavo SE36167/2015 ägare Bengt Kristiansson, Visby

Tack för ett fint arbete i skogen med era taxar, en fröjd att se och höra dem.

Vid pennan: Roland Johansson

Ordinarie Drevprov I 2021

Till första provet var det bara 3 anmälda, som resulterade i två 1:a pris och ett 2:a pris.

Första morgonen kom den första lilla snön med lite vasst för tassarna.

Resultat:

1:a pris med 51 poäng fick Ubsola Bel Air, äg Niklas Bodin, Falun

42 poäng till Krutbrännarens Lexi, äg Lena Olofsson, Tingstäde

2:a pris med 42 poäng fick Bingo, äg Mikko Andersson, Stockholm

PROVINNARE: Ubsola Bel Air, Niklas Bodin

Det andra ordinarie drevprovet kommer att flyttas fram då väderförhållanden har satt stopp för det, med alldeles för mycket snö för våra taxar. Vi återkommer med annat datum för genomförande av detta.

Provledningen